Låt barnen röra på sig

Barn och ungdomar måste röra på sig för att må bra.

I andra länder finns det rekommendationer om att begränsa barns stillasittande tid, speciellt framför TV eller dator, men i Sverige har vi endast rekommendationer om att minst tre gånger i veckan ha pulshöjande träning och aktiviteter som belastar skelett och muskulatur.

Rekommendationerna från WHO säger att alla barn och ungdomar 5–17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Barn som är fysiskt aktiva har en förbättrad inlärningsförmåga och löser problem lättare förutom hälsoeffekter som ökad muskelstyrka, ökad självkänsla och kondition. Så släpp ut barnen för lek, spel, sport och idrott. Låt sportlovet bli starten till ett liv i rörelse. Det mesta du behöver för barnens fritidsaktiviteter hittar du hos Sportringen i Klippan.