Foto: Egon Rangbo

Viktigt med Sportlov

Foto: Egon Rangbo
Foto: Egon Rangbo

Sportlovet har historiskt sett haft olika betydelser. 

Under 1950-talet uttryckte skolhälsovården medicinhygieniska skäl för ett skollov under senvintern för att få barn att vara utomhus och minska mängden och spridningen av infektioner under just den tiden av året. I influensatider var det bättre att barnen var utomhus än att de var i skolan. Det är mot slutet av 1950-talet som Skol­styrelsen ger sanktion för sportlovet som då blir ett nationellt skollov. 

Foto: Egon Rangbo
Foto: Egon Rangbo

I år känns det än mer aktuellt med att bekämpa smittspridning. Klippans kommun och föreningslivet brukar erbjuda sportlovs­aktiviteter, även sådana som inte har med vintersport att göra. Det finns en rik historia i Klippan med utomhusaktiviteter under sportlovet och inomhusaktiviteter i modern tid.

Foton från Egon Rangbos bildarkiv