Hylla den som hyllas bör

Dags att nominera värdefulla insatser inom kultur- och fritidsverksamheten i Klippans Kommun 2020. 

Senast den 28 februari behöver vi ha in din nominering. Mer information finns på Klippans kommuns hemsida under Uppleva & Göra/Kultur.

Föreningsledarpriset 

…är ett pris i syfte att både uppmärksamma och stimulera förenings-ledare som gör goda insatser inom föreningslivet i Klippans kommun.

Kulturpriset 

…utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverk-samhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed jämförbara områden.

Klippans kommuns Nytänkarpris 

…delas ut till förening eller person som på ett nytänkande, kreativt eller oväntat sätt utvecklat det lokala föreningslivet eller kommunens arrangemangs-/evenemangsutbud. Detta pris instiftades år 2018.

Klippans Kommuns Byggnadsvårdspris 

…utdelas för god byggnadsvård eller annan betydande insats för bevarande av värdefull bebyggelsemiljö.