Spontanidrottsplats/multiarenor finns både i Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Ett rikt kultur- och fritidsliv – utomhus!

Att röra på sig är en viktig del i att hålla sig frisk liksom nya impulser och intryck som får oss att utvecklas. I den tid vi är nu har mycket av det vi är vana vid att göra på vår fritid ryckts undan för oss och det är kanske läge att hitta nya vägar för stimulans och rekreation.

Klippans kommun har oändliga möjligheter för ett rikt kultur- och fritidsliv utomhus som vi gärna slår ett slag för i dessa pandemi­tider när vi har svårt att erbjuda aktiviteter inomhus och för större grupper. 

www.klippan.se/upplevagora under rubriken idrott, motion och friluftsliv finns information om våra motionsslingor i kommunen. Bland de olika uppmärkta slingorna kan man ta del i allt från strapatsrika naturupplevelser till kultur­historisk stadspromenad i vår slinga Blomgrens promenad. 

Andra aktiviteter kan vara att besöka den fina hem­bygds­parken vid Elvdalen, stadsparken, aktivitetsparken i Klippan eller våra multiarenor i Ljungbyhed och Östra Ljungby. Tänk bara på avståndet till andra så finns här goda möjligheter! 

På kommunens hemsida under uppleva och göra upp­daterar vi också kontinuerligt på vilket sätt vi kan ha våra verk­samheter öppna.