Söderåsens signum, bokskogen

Arbetsgrupp för Söderåsen

Kanotpaddling vid Forsmöllan
Kanotpaddling vid Forsmöllan

Söderåskommunerna i samarbete med Söderåsens Nationalpark har genom Destination Söderåsen utvecklat ett sam­arbete dels över kommungränserna och dels med näringen och alla dess företag. Målet är att skapa en hållbar natur­destination där alla aktörer kan lyfta varandra och Söder­åsen. 

Inom projektet finns det en projektgrupp som leds av Fredrik Kocon som har avstämning varje vecka och går igenom de olika arbetsuppgifterna som ska lösas. Grund­tanken är att möjlig­göra för besöksnäringen att utvecklas, skapa kompetensutveckling och gemensam marknadsföring.

Hemsidan soderasen.com är central för den gemensamma marknadsföringen och en väg in för besökare och intresserade.
– Ett viktigt redskap i all marknadsföring är bra foton. Genom att bli medlem i Akademi Söderåsen, vilket är kostnadsfritt, får du tillgång till en bildbank med nytagna foton från Söderåsens natur och olika besöksmål. Medlemskapet gör att du med minsta möjliga insats få största möjliga tillgång till foton, kurser och information för dig och ditt företag, berättar Matilda Brozén som är destinationsutvecklare i Klippans kommun och med i arbetsgruppen.

Självmarknadsföring

Ett av målen med att varje besöksmål marknadsför sig är att det gynnar och är till nytta för alla andra med. När intresset ökar för ett besöksmål spiller det över på andra besöksmål och upplevelser som ligger nära.
– Syftet med Destination Söderåsen är att skapa samverkan. Akademin ger dig tillgång till kurser, utbildningar och foton. Fyll i dina uppgifter och gå igenom 9 steg sen är du medlem. Vårt mål är att vara väsentligt för näringsidkarna och hjälpa till att matcha behov med vad Destination Söderåsen kan hjälpa till med. Vi tipsar, guidar och coacher. Hela projekt-idén bygger på att alla hjälps åt, förklarar Fredrik Kocon som är projektledare för Destination Söderåsen.

Gemensam marknadsföring, som varje självmarknadsföring är, ger ökad affärsnytta och ökat intresse för Söderåsen som besöks­mål.
– Allting hänger ihop för att vi ska lyckas bli ett attraktivt och hållbart besöksmål som varje enskild näringsidkare kan bidra och dra nytta av, avslutar Fredrik.