Söderåsportalen.se

I rörelse

År 2020 har varit ett år som inte liknar något annat. Ett riktigt skitår på många sätt. Ett bortkastat år i Corona-pandemins spår som förändrat vårt sätt att umgås, äta och konsumera. Jag vågar nog påstå att vi befinner oss i ett större förändringsskede än vi förstått. Det vi såg som det normala kommer aldrig tillbaka utan vi står inför något nytt som vi kommer att anse vara det normala. Kommer vi att umgås, ta i hand eller trängas vid olika evenemang igen? Ingen vet. Ett år utan evenemang och idrott utan publik är förhoppningsvis inte det nya normala.

Istället för att blicka bakåt på allt negativt kan vi istället bl.a. konstatera att Klippans kommun återigen rankas som Skånes bästa tillväxtkommun. Det är en utmärkelse som helt beror på företagen i kommunen. Det finns en stark företagaranda i Klippans kommun och det finns känsla av omtanke och att vi måste hjälpas åt. Den här omtanken och viljan att stötta varandra är det kitt som bygger lokalsamhällen starka. När vi nu står inför utmanande och osäkra tider är det än mer viktigt att vi hjälper och handlar lokalt av varandra. Tillsammans är vi starkare. Låt oss möta framtiden med tillförsikt och att vi passar på att njuta av varje dag, livet är för kort för att vara negativ och orolig. Låt mig få avsluta år 2020 med att citera Karin Boye från sin dikt ”i rörelse” från diktsamlingen ”Härdarna” (1927). Dikten sammanfattar på sätt och vis osäker­heten vi står inför och framtiden.

”Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd
– men det är vägen, som är mödan värd […]

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.”

Med detta önskar jag alla en God jul och gott nytt 2021!

/Daniel Kristensson, ansvarig utgivare