Destination Söderåsen – en gemensam angelägenhet

Destination Söderåsen är ett LEADER-projekt där kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp som tillsammans med Söderåsens nationalpark är projektägare. 

Projektidén är att tillsammans med företag och föreningar utveckla Söderåsen till en hållbar naturdestination. Idag har projektet kommit till att gå från att gemensamt arbetat fram en vision och varumärke till att mark­nads­föra Söderåsen och lansera en gemensam plattform, www.soderasen.com.

Att arbeta tillsammans och dra nytta av varandra förutsätter att det finns en tydlighet och en gemensam bild kring Söderåsen – ett hållbart resmål nära vildmark och en plats för dramatik och stillhet.

Fredrik Kocon, Destination Söder­åsen
Fredrik Kocon, Destination Söder­åsen

Ny projektledare

Fredrik Kocon har tagit över över takt­pinnen i form av projektledare för Destination Söder­åsen. Med över 10 års erfarenhet av arbete med affärsutveckling i ideella föreningar och som digital strateg har Fredrik verktygen och bakgrunden till att lyfta projektet och skapa engagemang hos alla inblandade aktörer. Med Fredriks hjälp ska Destination Söderåsen hjälpa till med att skapa ökad affärsnytta och utvecklings­möjligheter genom gemensam marknads­föring.

Se möjligheterna

Som företagare kring Söderåsen finns det stora möjligheter till samverkan och att lära sig att möta just din målgrupp vid rätt tillfälle.
– Ett enkelt och kostnadsfritt sätt är att bli medlem i Akademi Söderåsen som ger tillgång till kurser, bildarkiv, hitta nya samarbetspartner och inspireras av andra företagare. Precis som i ideella föreningar är det engagemang som måste investeras för att ge affärsnytta i utbyte. Det är företagen inom besöksnäringen som kommer att lyfta Söderåsen. Det finns en otrolig bredd och mångsidighet här som kommer att etablera Söderåsen som en hållbar naturdestination i världsklass, förklarar Fredrik.

Nästa steg

Arbetet med LEADER-projektet Destination Söderåsen är att arbeta med den gemensamma marknadsföringen med syfte att öka antalet besökare och affärsnyttan. Målsättningen är att gynna befintliga verksam­heter och att få fler att starta företag i de fyra söder­ås­kommunerna.
– Projekt Destination Söderåsen är ett viktigt projekt som ska bidra till att utveckla företagen och besöksnäringen. Med hjälp av digitalisering kan varje företag utvecklas och tillsammans kan vi bli starkare. Min roll är att koordinera, skapa engage-mang och se till att alla inblandade parter sam-verkar, avslutar Fredrik.