Klippans kommun har ett stabilt företagsklimat

Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet varje år. Undersökningen finns att läsa i sin helhet på foretagsklimat.se

Varje låter Svenskt Näringsliv ungefär 33 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och bemötande eller upphandling i den kommun där de verkar ges det lokala företagsklimatet en plats i debatten. 

På så vis mäts det lokala företagsklimatet. I Nordvästra Skåne ligger Höganäs (4), Ängelholm (25) och Landskrona (30) bäst till medan Klippan placerar sig på plats 105.

Klippans kommun har ett stabilt och gott företagsklimat. Anders Lindberg som är närings­livschef i Klippans kommun hoppas att det goda företagsklimatet är ett resultat av de insatser som gjorts de senaste åren, till exempel visar resultatet på att tjänstemännens attityder till företagande har förbättras.

Klippans främsta betyg från företagarna är ”information till företagen och tjänstemännens attityder till företagande”. Det som är mindre bra är ”I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun?” där Klippans kommun placerar sig på plats 286 av 290 kommuner vilket i högsta grad bidrar till att Klippans kommun tappar 13 placeringar från föregående år.

Anders Lindberg kommenterar resultatet:
– Det är ett mindre smickrande resultat när det gäller brottslighet och otrygghet. Här är det i stort sett alla kommuner i Nordvästra Skåne som ligger i botten på rankingen. I och med att det är en ny fråga i undersökningen, så vi har ännu inte kunnat föra någon dialog kring den med våra företagare. Vi kommer också tillsammans att bjuda in Svenskt Näringsliv och analysera resultatet.

Ett område som kommunpolitikerna kan ta till sig är att förbättra sin inställning till före­tagande som ligger sämre till i undersökningen. Det är en siffra som bidrar till att sänka resultatet. Här tappar kommunen 37 placeringar jämfört med föregående år.

Bland våra grannkommuners placeringar kan nämnas att Svalöv ökar 42 placeringar och Bjuv med 27 placeringar medan Åstorp tappar 56 placeringar.

Placeringar Nordvästra Skåne
4 Höganäs
25 Ängelholm
69 Örkelljunga
105 Klippan
114 Båstad
117 Helsingborg
135 Svalöv
144 Åstorp
151 Bjuv
192 Perstorp
Källa: Svenskt näringsliv / foretagsklimat.se