Nya företag etablerar sig i Klippans kommun

Den som passerat Östra Ljungby på väg 13 eller E4 den senaste tiden, har sett att det råder full aktivitet på verksamhetsområdena Bolestad och Månstorp. På östra delen av Bolestad är det logistikföretaget Boxflow som kommer flytta in i ett nytt, stort lager.

Som grund till Boxflows etablering i Östra Ljungby ligger ett kontrakt med Continental Bakeries, som bl.a. äger varumärket Gillebagaren.Klippans kommun skrev i våras under ett köpekontrakt med Hökerum Square på tomten som nu kommer att bebyggas med en 18 000 kvm stor byggnad, vilken beräknas stå färdig till våren.

För den västra delen av Bolestad finns sedan tidigare ett mark-anvisningsavtal med Frode Laursen och på intilliggande Månstorp har Böckerskogens Åkeri nyligen påbörjat markarbetet.

LOTS

I ett tidigt skede har företagen som nu etablerar sig i Östra Ljungby fått träffa kommunens LOTS-funktion. Denna har inrättats som hjälp för företagare som vill förverkliga sina utvecklingsplaner.

Här erbjuds en möjlighet, att tillsammans med ett team av kommunala tjänstemän, bolla idéer och planer som man vill förverkliga.

Genom LOTS-funktionen undviks onödiga omvägar, oavsett om man söker information om företagsetablering, letar efter ledig mark eller vill ha hjälp att hitta rätt i kontakten med den kommunala organisationen.
– Med de förutsättningar vi har och med hjälp av det befintliga näringslivet, är förutsättningarna för ytterligare företagsetableringar mycket goda, konstaterar näringslivschef Anders Lindberg.