Hitta nya vägar

Det känns onekligen tomt när Klippanfesten, Klippan Car Show, Gammel­marknaden i Ljungbyhed, Skåne Truck Show och mycket annat har fått ställas in. Allt vi lärt oss att se fram emot och uppskatta har pausats. Det enda som gäller nu är att hitta nya vägar framåt och se möjligheterna istället för problemen.

Vardagen är inte sig lik. Ändå har vi runt Söderåsen varit förskonade jämfört med andra regioner. Vi bor naturnära och bra här. Så har inte alltid varit fallet. Befolkningsökningen på 1800-talet innebar samtidigt att andelen fattiga ökade snabbt. Många av de fattiga kom att tillhöra den växande underklassen, backstugusittarna. Det finns flera gamla torp och backstugor i vårt närområde som vittnar om hur fattigt och eländigt människor levde förr. Lubbe Nordströms bok ”Lort-Sverige” satte ord på eländet som folk levde under i början av 1900-talet. Idag är det helt annorlunda. Vi har bra bostäder, fantastiska gårdsbutiker, bra handelsmöjligheter med mera.

Vi tog oss från ett ohållbart och fattigt samhälle där människor var sjuka och förtida död till ett hållbart samhälle med bra bostäder, bra inomhusmiljö och friska människor. Historien visar oss att det går att hitta nya vägar. Att handla lokalt, stötta varandra och hjälpas åt är en bra start. Det är tillsammans som vi är starka.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare