Läge att höstfixa trädgården

Nu är det läge att förbereda trädgården inför vintern när kvällarna blir kortare och svalare.

Hösten är en bra tid för omplantering eftersom jorden är fuktig efter regn men fortfarande varm efter sommaren, så växterna har fortfarande tid att vänja sig vid sin nya växtplats och bilda nya rötter. Hösten är till exempel den bästa tiden att plantera rosor, före den första markfrosten.

Höstgräsmatta
Höstgödsla för att stärka gräset och göra det mer frosttåligt. När löven faller på hösten bör de regelbundet krattas bort från gräsmattan. Om löven lämnas kvar på gräsmattan tränger ljuset inte ner vilket kan leda till torra, bruna fläckar och mossa i gräs­mattan. Klipp gräset en sista gång innan frosten kommer men se till att gräset inte blir kortare än 5 cm, det ger bättre motståndskraft mot ogräs och mossa. Genom att höstgödsla din gräsmatta ökar dessutom gräsets motståndskraft gentemot mossan som har en naturlig fördel i att den växer längre på säsongen.

Höstfixa trädgårdslandet
För att ge näring åt växterna i din trädgård är det viktigt att höstgödsla och luckra ner gödseln i jorden, den får inte grävas ner. Det är viktigt att växternas celler hinner tillgodogöra sig näringen, särskilt fosfor och kalium, innan kylan kommer. Så vänta inte för länge. Till rosor, buskar och träd ska du göra djupa hål runt buskarnas eller rosornas droppkant som fylls med höstgödsel. Rosornas rötter är känsliga för kyla. Genom att kupa upp jord över rosbusken skyddar du rotsystemet och minskar risken för att rosen ska frysa bort under vintern.

Beskär buskar och träd
Att beskära buskar och fruktträd är något som ska ske under de så kallade ”JAS-månaderna”, det vill säga juli, augusti och september. Beskärningen ger luftigare och friskare buskar och träd vilket ger mindre risk för sjukdomar. Beskärning får även bort döda och skadade grenar som inte ser fina ut och som kan vara inkörsport till sjukdomar. För all beskärning, särskilt på träd och allra särskilt på blödarträd, gäller att använda skarpa redskap av bra kvalitet.