Handla lokalt

Coronaviruset har vänt upp och ner på vår tillvaro de senaste veckorna.

Det har på något vis berört alla, på bred front. Försiktighetsåtgärder som vidtagits för att skydda de mest utsatta har även resulterat i att näringslivet drabbats hårt. För att minska de negativa konsekvenserna för våra företag och för att behålla den goda service som finns i kommunen, är det extra viktigt att vi handlar på hemmaplan och på olika sätt stöttar det lokala näringslivet. I skrivande stund och utifrån gällande rekommendationer vill vi därför uppmuntra dig att fortsätta att leva ett så normalt liv som vanligt, med jobb, inköp och restaurangbesök etc.

Hälsar
Näringslivsavdelningen i Klippans kommun