Företagsetableringar till verksamhetsområdena Bolestad och Månstorp i Östra Ljungby

Både lokala och externa företag har den senaste tiden visat stort intresse för Östra Ljungby.

Klippans kommun har skrivit markanvisnings-avtal med logistikföretaget Frode Laursen som gäller västra delen av Bolestadområdet, förhandlingar om östra delen pågår med ett annat företag inom samma bransch. Om allt går i lås innebär det att marken på båda sidor om Riksväg 13, norr om E4, kommer att bebyggas i nära framtid. Intresset från företag som vill etablera sig på Månstorps-området är också stort, mark-arbeten pågår och de första ”nybyggarna” ska med största sannolikhet kunna få tillgång till marken framåt tidiga sommaren. Här är det främst fråga om något mindre verksamheter, fem till sju företag kommer kunna samsas på den aktuella ytan.

klippan.se/naringslivarbete/lokalerochmark hittar du en presentation och gestaltning över verksamhetsområdena i Östra Ljungby.