Gräsmatta i höst

Att så gräsmattan i augusti är en gammal bra regel.

Fröna gror snabbt i sommarvärmen och jorden och luften är tillräckligt fuktiga för att de inte ska torka ut i ett nafs. Givetvis ska du undvika gräsmattesådd om det är en värmebölja. Tänk på att en nyanlagd gräsmatta (gäller även om du lägger gräs på rulle) ska vattnas ofta och lite – tvärtemot en etablerad gräsmatta.

I september ska gräsmattan höstgödslas med fosfor (P), kalium (K) och spårämnen men inget, eller ytterst litet, kväve (N). Forsfor hjälper till vid avmognaden på hösten och vid bildandet av nya blomanlag till nästa år. Kalium gör att växterna klarar kylan bättre och stärker cellväggarna vilket gör dem motståndskraftiga mot t ex snömögel.