Den bästa tiden för plantering är nu!

Många träd och buskar kan du plantera långt in på hösten efter­som jorden är naturligt fuktig, vilket gör det lättare för växterna att etablera sig.

Bärbuskar och jordgubbsplantor som planteras i höst ger frukt kommande år. Jordgubbar trivs bäst i lätt, mullrik jord medan hallon vill ha mullrik och fuktighållande jord. Kom ihåg att höstgödsla!

Rensa bort ogräset
Ogräset fortsätter att växa så länge marken inte har frusit. Genom att hålla undan ogräset nu kommer du också att underlätta för dig själv till våren. Låter du ogräset bli kvar bildar det frö och övervintrar. Ge inte ogräset ett försprång i vår!