För lokala butiker imorgon – handla lokalt idag!

Att tänka efter före och göra kloka val är svårt ibland. Internethandeln tar allt större marknadsandelar på de fysiska butikernas bekostnad. Företag väljer att annonsera på Facebook för att det är billigt.

Låt oss vända på tanken. När erbjöd internet eller Facebook dig en arbetsplats, praktikplats eller praoplats? Hur mycket stöd har din förening fått från internet eller Facebook?

Ditt köpmönster har stor betydelse för hela kommunens attraktivitet. Handlar du lokalt stannar pengarna lokalt och det innebär arbetstillfällen och en levande ort. Det är de lokala butikerna som gör din ort attraktiv med sina unika och noga utvalda sortiment.

De lokala butikerna är en viktig mötesplats och en viktig arbetsgivare som stärker känslan av samhörighet på orten. Butikerna drivs av lokala entreprenörer som utvecklar din ort, skapar närhet, personlighet och gemenskap. Intresset för att handla lokalt borde vara lika intressant som att äta närproducerat.

Om vi kan förbättra destinations­utvecklingen och få lokala aktörer att samverka för att göra Söderåsområdet ännu mer attraktivt, så vinner vi alla på det! Turismen är en stark tillväxtbransch – som skapar nya arbetstill­fällen med stark lokal förankring. Klippan har äntligen fått en hotellverksamhet igen, det ger förhoppningsvis många positiva ringar på vattnet.

//Daniel Kristensson, ansvarig utgivare