Klippans första rullstolsgunga är invigd

Funktionshinder ska inte vara ett hinder för lek, därför har Klippans kommun sett till att det finns en rullstolsgunga på skolgården bland barnen på Antilopenskolan.

Väntan har varit lång innan gungan, som är speciellt framtagen för att alla ska kunna få känna glädjen i att gunga, fanns på plats. Sju år har det tagit för planerna på gungan att bli verklighet. Förutom själva gungan har också marken runtomkring belagts med mjukt gummiunderlag. Klippans kommun gick in med pengar efter Boverket avslagit ansökan.

Rullstolsgungan är ett steg mot att göra skolgården tillgänglig för alla.

Gungan är endast avsedd för barn i rullstol,  kräver tillsyn av personal och gungan är låst övriga tider på dygnet. På bilderna syns lyckliga barn som fick lov att premiärgunga vid invigningen.