Ny transithall ger miljö- och flödesvinst

Byggsektorn svarar för en betydande del av de totala material­flödena och avfallsmängderna i samhället. Genom källsortering kan miljöpåverkan från avfallet minimeras.

Er Byggare i Klippan har valt att leda utvecklingen när det gäller miljötänk och rationalisering när de byggt och invigt sin transithall. Företagsbilarna står numera inomhus, skyddade från oväder, och all i- och urlastning sker under tak.
– Vi tömmer avfallet på kvällen och lastar morgondagens släpar. När snickarna kommer står det en skylt med bilens registreringsnummer framför släpen. På så vis effektiviseras avfalls- och materialhanteringen och vi ger killarna alla förutsättningar för att få ett bra flyt på sina projekt, säger Stefan Lindqvist från Er Byggare.

Fördelar
Det är ordning och reda överallt hos Er Byggare. Uppmärkta platser och ett system som efterlevs ger många fördelar. Flödesvinst på kort sikt och miljömässigt på lång sikt.
– Vad jag vet är vi den enda firman som arbetar på det här viset. Sättet vi källsorterar och återvinner på kommer bli normen i framtiden vad gäller miljökrav. Vi är redan där men vi strävar ändå hela tiden för att bli bättre och bättre, avslutar Stefan.