Vad är EnRival?

EnRival är ett rekryteringsföretag som sedan 2009 även är kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och vägleder människor i sysselsättning eller studier. I Klippan finns de belägna på Storgatan 46. Människor som står utanför arbetsmarknaden ges verktyg att ta sig dit genom EnRival.

Christina Reventberg är regionchef i Skåne och tillsammans med Kjell Almberg, som jobbar vid kontoret i Klippan, berättar de om att alla deltagare vägleds individuellt och att deltagarna får olika vägledning utifrån situation och erfarenhet:

– Alla deltagare har veckoscheman med 30 timmar i veckan av jobbsökande karaktär och upp till 12 timmar här på plats i olika aktiviteter för att ge rätt förutsättningar vid intervjuer och liknande.

Kontakter och nätverk
Lokalerna som EnRival huserar i är både stora och luftiga. Varje fredag är det öppet hus mellan kl. 9-12 och då är alla välkomna hit oavsett om du är inskriven eller ej.
– Många tidigare deltagare kommer hit under öppet hus för att prata och ta en kopp kaffe. Här träffas människor och skapar kontakter och bygger nätverk. EnRivals egen rekryterings- och bemanningsavdelning som snappar upp jobb kommer på besök med jämna mellanrum och då har deltagarna förstatjing på att söka jobben. Andra dagar träffar deltagarna studievägledare här, förklarar Christina.

Ingen blir långvarig hos EnRival utan deltagarna kommer snabbt ut i arbete, syssel­sättning eller i studier. Kjell Almberg är den som varit här längst. I fyra år har han jobbat i Klippan och de senaste två hos EnRival och han berömmer samarbetet med Arbetsförmedlingen.

– Klippan är ett bra område att jobba i. De flesta som kommer hit vet vad de vill, annars klarnar bilden fort efter vi börjat arbeta ihop med de arbetssökande. Det känns även bra att arbeta samhällsnyttigt och vägleda människor in på arbetsmarknaden och den personliga nytta det innebär för deltagarna.

Fakta om EnRival
EnRival grundades år 2005 som ett rekryteringsbolag. Idag omfattas även andra verksamheter som t.ex. bemanning, omställning och under de senaste 10 åren även arbetsmarknadsprojekt gentemot både myndighet och kommun. EnRival matchar arbetstagare och arbetsgivare med varandra. Med den breda kompetens som finns i bolaget och dess geografiska spridning kan du få hjälp oavsett vart du bor i Sverige. Att vara närvarande, ha en lokal förankring och vara tillgängliga är värdeord de lever efter. EnRival finns i bl.a. i Klippan, Perstorp och Bjuv.