Grönvithållbarhet

Som projektledare så leder och utvecklar Mats håll­barhetsarbetet i Rögle.

Mats Ridderborg från Östra Ljungby är anställd av Rögle BK som projektledare för grönvithållbarhet för att leda och utveckla hållbarhetsarbetet inom föreningen.

Bakgrunden är att det inom Rögle BK finns en vilja att engagera alla starka krafter inom föreningen i syfte att skapa ett systematiskt hållbarhetsarbete.
– Rögle är ett starkt varumärke i Nordvästra Skåne och jag själv har varit grönvit supporter sedan barnsben, säger Mats. Genom ett huvudsamarbete med NSR, och ytterligare ett tjugotal företag som tagit plats som Miljöpartners inom grönvithållbarhet, kan vi tillsammans nå ut och arbeta aktivt för att förbättra miljön.

Berör många
Grönvithållbarhet har under det senaste året utvecklats snabbt. Internt har en rad miljöförbättrande insatser genomförts i Lindab Arena. Det handlar bland annat om att ha installerat en smart och energisnål belysning och att den energi som skapas vid produktion av is överförs till uppvärmning av arenan.
– Vi är fler än 100 medarbetare inom Rögle BK, drygt 400 ungdomar är aktiva inom ungdomshockeyn som i sin tur engagerar cirka 800 föräldrar. Lägg sedan till mer än 700 företag, som är sponsorer. Sammantaget är vi en intressegrupp på fler än 10 000 personer som verkligen kan åstadkomma positiva avtryck för vår närmiljö, berättar Mats.

Nytt för innevarande säsong i SHL är att det i Lindab Arena finns 22 stycken källsorteringsstationer och om du samåker till matcherna och är minst fyra personer i bilen parkerar du gratis. Vidare utbildas samtliga medarbetare och alla aktiva i klubben, från ungdomar till A-laget, i källsortering och sophantering av NSR.
– Vi har massor av bra idéer när det gäller att vidga begreppet hållbarhet inom föreningen, säger Mats.

Restaurangen
Arenarestaurangen är också i högsta grad involverad i grönvithållbarhet. Matspillet har successivt reducerats till ett minimum och att restaurangen prioriterar närproducerade livsmedel och korta transportsträckor gynnar både kvaliteten och miljön.
– Rögle BK har som förening ett betydande socialt och miljömässigt ansvar. Vi har för närvarande tre inriktningar vi arbetar med i dag: plastinsamling, en kommande miljövecka som kommer innehålla olika aktiviteter och ett förskoleprojekt tillsammans med NSR och Öresundskraft, säger Mats.

Rögle BK ser naturligtvis gärna att fler företag ansluter sig till grönvithållbarhet, och på så sätt aktivt bidrar ett mer hållbart Nordvästra Skåne.

Är du intresserad av att veta mer? Gå då in på hemsidan: gronvithallbarhet.se