UF-eleverna på Åbyskolan fick uppleva Draknäste

UF står för Ung Företagsamhet. UF-företag är en form av företag som drivs i utbildningssyfte där elevernas kreativitet, företagsamhet och entreprenör­skap tränas och utvecklas.

Chris Hansson som undervisar i ekonomi och entreprenörskap på Åbyskolan har tidigare tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris i ämnet entreprenörskap.
– Draknäste är ett numera återkommande moment i undervisningen för UF-företagen. Eleverna får presentera sitt företag för en jury som består av personer från SEB och Företagarna i Klippan samt elever från förra årets vinnande UF-företag. Juryn får representera en möjlig investerare och granskar affärsidén samt ger konstruktiv kritik, berättar Lars-Göran Borgkvist, ekonomilärare som tillsammans med Chris Hansson håller i UF-företagen på skolan.

På scen
Samtliga UF-företagselever får stå på scen och berätta om sitt företag. Mål, syfte, affärsplan, marknadsföring och annat redovisas på bästa sätt. Draknäste innebär att eleverna får pröva sina affärsidéer inför en potentiell investerare. Draknästets viktigaste uppgift är att ge feedback på presentationen och att juryn får ge sina synpunkter på de presenterade affärsidéerna.

Nyttig erfarenhet
Eleverna som deltar i Ung Företagsamhet får erfarenheter och kunskap som de har nytta av resten av livet. Det kan vara både som företagare eller anställd, köp av bostadsrätt eller aktiv i en förening.
– Eleverna lär sig vad det innebär att starta och driva företag och de måste ta en hel del initiativ. Det är allt från att gå till banken och diskutera lån, kontakta eventuella myndigheter för att få tillstånd, lägga upp budget och affärsplan, bokföra och mycket annat som hör företagandet till, förklarar Lars-Göran Borgkvist

Årets vinnare
Samtliga 13 av årets UF-företag presenterade bra och genomtänkta företagsidéer. Det bidrag som stack ut mest enligt en enig jury var Oskar Eringskog och Mostafa El-Imam och deras UF-företag ”Save the Savannah” som ska sälja t-shirts med olika tryck med motiv av utrotningshotade djur. 75% av vinsten ska skänkas till organisationer som arbetar med att skydda och bevara utrotningshotade djur.

Hållbart företagande
En tydlig trend bland UF-företagen är att allt fler har företag som sysslar med välgörenhet och som riktar in sig mot väl­görenhet och ingår i det som kallas hållbart företagande.