Din hjälp när tiden kommer

I den bästa av världar är en begravning något av det vackraste vi kan uppleva. Röstånga begravningsbyrå har en lång tradition av att gör det bästa för att leva upp till de efterlevandes önskemål man vid bl.a dödsfall ställs inför.

– Det är alltid lättare när en person planerat sin egen begravning i förväg eftersom det underlättar oerhört mycket för de efterlevande, säger Mikael Karlsson.

Familjeföretag
Röstånga Begravningsbyrå startade i Ask i ”Orbönen” på 1860-talet av Gustaf Jönsson som i sin verkstad tillverkade måttbeställda kistor. Hans son, Edvard Hultén, f.d. ”Jönsson” övertog i början av 1900-talet begravningsbyrån efter sin far i Ask. Edvard Hulténs äldste son, som också hette Edvard övertog senare begravningsbyrån. Edvard bröder Axel och Rudolf fortsatte med begravningsbyrån, när Edvard blev sjuklig.

1945 övertog Axel Hultén hela rörelsen, möbelverkstad och begravningsbyrå. Axel Hultén bedrev begravningsbyrå till 1974, då hans son Urban övertog den, som den femte generationen, och drev den fram till 1989. Röstånga Begravningsbyrå överläts då till Mikael och Marie Karlsson som sedan dess driver den i större skala.

Höga krav
Röstånga Begravningsbyrå är en begravningsbyrå för alla, oavsett vilka krav man ställer, vilken begravning man vill ordna, omfattningen och innehållet i begravningen.
– Vi har underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det kanske viktigaste kravet handlar om respekt för den döde och för de efterlevande, säger Marie Karlsson

Röstånga Begravningsbyrå är en auktoriserad begravningsbyrå vilket innebär höga kunskapskrav och en konsumenttrygghet för dig.
– Vi gör det bästa för att leva upp till era önskemål i de olika situationer man vid bl.a dödsfall ställs inför, berättar Mikael.

Viktigt
Det är svårt att välja begravningsbyrå om man inte tidigare har erfarenhet av någon. Du är därför alltid välkommen att ringa eller besöka Röstånga Begravningsbyrå utan någon som helst förpliktelse.
– Vi delar frikostigt med oss av vårt informationsmaterial i form av prislistor och informationsskrifter, allt detta finns också på vår hemsida där man även kan beställa begravning online, allt för att det skall vara lättare att fatta beslut om att anlita oss, avslutar Mikael.

Viktigt att tänka på är det inte är mindre värdigt välja en billig begravning än att välja en exklusiv begravning. Det är inte pengarna som gör det – utan engagemanget runtomkring.