Varifrån kommer hurra?

När du är på bröllop eller födelsedagsfest utbringas det oftast ”hurra”. Men vad betyder ”hurra” och ska det utbringas tre eller fyra ”hurra”?

Strid och kämpande
”Hurra” har med strid och kämpande att göra. ”Hurren” är ett tyskt ord från medeltiden som betyder ”röra sig snabbt” och i ålderdomlig svenska förekommer ordet ”hurr” i betydelsen ”flygande fläng”.

Tre eller fyra?
I Sverige utbringar vi ”hurra” fyra gånger. Det kommer från de gamla örlogsfartygens sed att med kanonskott avge lösen. På 1600-talet uppkom en överenskommelse mellan de olika länderna om hur många skott man skulle avfyra som en nationell igenkänningssignal. Vårt svensk-finska lösen var två kanonskott. Vid högtidliga tillfällen fördubblas Sverige-Finlands lösen till fyra. Danmark hade tre. Danskarna – och ofta skåningarna – hurrar alltjämt trefaldigt.