Välkommen diskutera bostadsplaner på Norregårdsområdet

Perstorps kommuns Byggnadskontor, genom planarkitekt Katrina Ekelund arbetar med att ta fram ett planförslag för bostäder inom Norregårdsområdet.

Innan den formella detaljplaneprocessen inleds vill vi i ett tidigt skede bjuda in till ett informations- och diskussionsmöte där vi presenterar våra tankar och idéer och lyssnar in era synpunkter.

Vi vill i samband med detta också passa på att informera om att vi inleder arbetet med att ta fram en geoteknisk/geohydrologisk undersökning i området med hjälp av konsultföretaget Ramböll.

Plats: Aulan/Kulturhuset, Centralskolan, Oderljungav. 20, Perstorp.
Tid: 25 oktober klockan 18:00 (mötet pågår max till klockan 20)
Välkomna!


Mer information:

Katrina Ekelund, Planarkitekt, 0435-391 72

Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt t.f. plan- och byggchef, 0435-392 72

Alexander Hovander, t.f. teknisk chef, 0435-391 79