Korsningen Köpmangatan / Järnvägsgatan klar

Efter månader av ombyggnation är korsningen Köpmangatan-Järnvägsgatan klar. Återstår gör endast nyplantering av träd.

Korsningen som tidigare upplevts som något rörig sett ut trafiksynpunkt är nu gjorts mer tydlig. Dessutom har det skapas mer ytor för gångtrafikanter att passera plus att ett gång- och cykelstråk kopplats samman med stationsområdet och vidare mot Ybbåsen.

Planen är att lämna företräde ska gälla österifrån på Järnvägsgatan och på Köpmangatan. Västerifrån på Järnvägsgatan finns ett övergångsställe att ta hänsyn till.
– Så fort vi får besked om trafikförordningen från Helsingborg kan trafiknämnden fatta beslut. Tills vidare gäller därför högerregeln, säger Alexander Hovander t.f teknisk chef.

I samband med ombyggnaden skapades även fler parkeringsplatser intill ABF-huset. Dessutom placerades extra sittbänkar på grönytan.