Perstorps fjärrvärme eldar för kunderna – inte kråkorna

Lagren är fyllda. Pannan är tänd. Perstorps Fjärrvärme är redo för vinter­säsongen.

Är du nyfiken på verksamheten?
Välkommen på öppet hus den 15 november.

Perstorps Fjärrvärme, som ägs till hälften av E.ON och Perstorps kommun, bildades 1980. Bolaget levererar värme till nästan 950 kundanläggningar (villor, lägenhetshus och företag) i Perstorps samhälle. De allra flesta anläggningarna är villor, men även stora företag som ESAB och nya enheter som idrottshallen Ugglehallen är anslutna till nätet. Villorna tar emot ca en tredjedel av värmeproduktionen och företagen två tredjedelar.
– Jag tycker det är en bra kombination att ägas av två parter där den ena vill gasa – företaget ska vara effektivt och vinstdrivande,  medan den andra parten bromsar – värnar om kommunens invånare, att många får fjärrvärme utbyggt och att de kan köpa bra värme till ett lågt pris. Ägandeformen ger oss även tillgång till E.ON:s kompetens vad gäller utveckling, teknik och avtal, berättar VD Charlotta Wendt.

Ägarna har beslutat att fjärrvärmen i Perstorp ska tillhöra de billigare i Skåne. Enligt den så kallade Nils Holgersson-rapporten som bland annat jämför fjärrvärmepriser placeras Perstorp på tredje plats. Bara Ystad och Höganäs bedöms ha billigare alternativ.

Noterbart är att Perstorps Fjärrvärme för fjärde året i rad lämnar priserna oförändrade, trots att bränslepriserna stigit.

På Perstorps Fjärrvärme arbetar tre personer med att hålla verksamheten i drift. Enkelt kan det beskrivas som att ett fjärrvärmeverk producerar varmt vatten i temperaturspannet 70-110 grader. Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet. Hos kunden sitter en värmeväxlare som gör att fjärrvärmenätets vatten aldrig blandas med kundens. Fjärrvärmenätets vatten är färgat grönt av pyranin, en ofarlig hushållsfärg, för att man tydligt ska se om vattnet läcker över.

Perstorps Fjärrvärme samarbetar med Perstorps AB för att optimera värmeproduktionen i samhället och minimera användandet av fossila bränslen. Samarbetet innebär bland annat att Perstorps Fjärrvärmes panna är stängd sommartid då överskottsvärme från Perstorp AB finns tillgänglig och pumpas ut i ledningarna. Även under vintern köps den överskottsvärme som finns tillgänglig från Perstorp AB. När Perstorp ABs pannor i sin tur står still för revision, eldas det extra i biopannan och fjärrvärme pumpas åt andra hållet för värmeleverans till industrin.

Perstorps Fjärrvärmes anläggning består av en panna på 12 MW och en rökgaskondensor på 3 MW. I pannan eldas bara rena trädbränslen: spån, grot (grenar och toppar), stamvedsflis och bark. Mycket av träd­bränslet kommer från Åsljunga Pallen, både bark och spån är spill från produktionen av lastpallar. Nytt för säsongen är att också krossat avkap, bitar och klossar som sågats av,  köps in för att eldas.
– Just nu är lagren rejält fyllda. Vi är rustade att möta en kall vinter, berättar Roger Svensson, anläggningsansvarig, och fortsätter:
– Vi har även oljepannor i reserv för att säkra upp värmeleveransen till kunderna. Vi har dock inte behövt använda dem sedan den nya biobränsleanläggningen togs i drift 2014. Tack vare att vi har en stor ackumulatortank, vi kallar den termosen, klarar vi flera timmars stopp beroende på utetemperatur. Termosen gör också att vi kan elda pannan på en jämnare last.

I takt med att priserna på el stiger funderar Perstorps Fjärrvärme på att investera i egen elproduktion i en ORC, organic rankine cycle. Tekniken bygger på att en turbin sätts i rörelse av trycket från het ånga. Den roterande turbinen driver sedan en generator som producerar el. Genom att elda lite mer trädbränsle i hetvattenpannan, fås grön och lokalt producerad el.

Perstorps Fjärrvärme visar gärna upp sin verksamhet för besökare. Den 15 november ordnas ett öppet hus mellan klockan 16-19. Det bjuds på fika och visning av hur det brinner.

Mer information: www.perstorpsfjarrvarme.se  eller Perstorps Fjärrvärme på Facebook.