Historiska foton från Artur Rosengrens fotoarkiv

När Domus öppnade i Perstorp

Domushuset vid invigningen. Foto ur Artur Rosengrens fotoarkiv

År 1933 skissade den schweizisk-franske arkitekten Le Corbusier fram en plan för hur framtidens städer skulle se ut.

Bilen var framtiden och framtidens städer skulle byggas på bilistens villkor. Städer skulle bli funktionsseparerade. Varje del av staden skulle ha sin egen funktion, boende, rekreation, handel, industri, administration och så vidare. Invånarna i staden skulle bo i hus som skulle vara funktionella och effektiva.

Under 1960-talet förändrades svenska städers stadskärnor när flera hundra år gamla byggnader revs för att göra plats åt stora varuhus. Modernismen förstörde hundraåriga kultur- och byggnads arv och ersatte dessa med byggnader i räta linjer med fasad i tegel och plåt. Idén från den kooperativa rörelsen var att erbjuda allt under ett tak och förändra stadsmiljön.

Domus-/Kommunhuset idag

Domus blev det gemensamma namnet på varuhusen inom den kooperativa rörelsen som skulle erövra varje centrum. Även i Perstorp byggdes ett Domus och slog upp portarna i november 1965. Intresset var stort hos perstorpsborna och det flockades människor utanför varuhuset innan det öppnade. I kassorna ringlade köerna av kunder som ville handla.

Domus placering i Perstorp var mitt i centrum. 1965 var marknadsföring via radio förbjudet på grund av statens radio­monopol. Direktreklam fanns inte heller, utan enda sättet att nå ut med reklam till kunder var genom erbjudanden i lokala dagstidningar. Domus är för övrigt latin och betyder hus, byggnad.