Utveckling på tre ben

”Jag har under mina 20 år som offentliganställd aldrig varit med om sådant tryck som det är nu. Hög­kon­junkturen gör att nya intressenter hör av sig varje vecka”

Orden tillhör Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun som beskriver att det händer mycket inom näringslivs- och landsbygdsutvecklingen i Klippans kommun. Fast låt oss börja med destinationsutveckling som är ett av tre ben, ett ben som Robert Patzelt utvecklat under året. Besökare som kommer till Klippan skapar affärer för näringsidkare och målsättningen är att de ska stanna så länge som möjligt och besöka så mycket som möjligt när de är här.
– Vi fokuserar numera på affärsutveckling och att samverka med företagarna för att skapa vinstoptimering och samarbete. Våra kunskaper ska vara till nytta för företagarna, förklarar Robert.

Infopoints
Nytt för i år har varit att det funnits info-stationer på plats där besökarna rör sig. Det besökarna velat ha svar på har de fått direkt på plats. Resultatet är över förväntan, fler besökare som stannar längre och gör fler affärer. En positiv utveckling som funkat bra informationsmässigt.
– Vi har tagit bort försäljningen från turistinformationen och satsar istället på att ge information om var besökarna kan handla och på så vis skapa merförsäljning åt butikerna och restaurangerna, säger Robert.

Destinationen Klippan
Fördelen med turistföretag är att de är platsberoende och skapar arbetstillfällen lokalt. Genom samarbete ökar möjlig­heterna till framgång för fler. Genom lands­bygds­ut­veckling, som Anna Thörnqvist arbetar med, kopplas de ihop med olika samverkanskonstellationer som kan leda till bland annat Leader­projekt. Dessa kan få ekonomiskt stöd för att utveckla landsbygden. Ett nytt sätt för året är att föreningar eller företagare kan söka lite mindre pengar till så kallade Kreativa idéer för att kunna utveckla en idé eller ett mindre projekt.
– Tanken med Leaderprojekt är att lyfta det lokala engagemanget och stödja eldsjälar. Något som kan komma många till glädje, förklarar Anna.

Elfdalsprojektet
Ett lyckat exempel på Leaderprojekt är Träffpunkt Elfdalen som hembygdsföre­ningen driver och som ska göra området till en levande mötesplats för såväl unga som gamla. Anna har hjälpt till att skriva an­sökningar och knyta ihop olika föreningar och personer som kan bidra till utvecklingen.
– Hembygdsföreningen vill bl.a. samarbeta med skolan och göra historien levande på plats för elever och besökare från när och fjärran. Elfdalsprojektet gör det möjligt. Det ska bli en plats dit folk vill gå till och vara på, berättar Anna.

Mycket verkstad
Näringslivschef Anders Lindberg är exalterad över allt som händer och har hänt. I Ljungbyhed har det kommit till en ny flygutbildning och i Östra Ljungby, Månstorp, ska spaden sättas i marken senare i höst för att ge plats åt ytterligare företag.
– Det är mycket på gång, både hos befintliga företag och företag som vill nyetablera sig här. En viktig fråga är att fortsätta utveckla samarbetet
mellan näringsliv och skola. De befintliga företagen växer och behöver anställa men har svårt att få rätt kompetens,
menar Anders.

Förståelse
Det har inrättats en lotsfunktion i Klippans kommun som ger företagarna möjlighet att tre gånger i månaden kunna träffa representanter från tekniska, plan & bygg, miljöförbund samt räddningstjänst på en och samma gång. Allt för att förenkla för företagen.

Politiker och tjänstemän är ute på företagsbesök för att få en bättre inblick i företagarnas vardag och ge en rättvis bild av vad politiker och tjänstemännen kan bistå med för hjälp och gör.
– Vi gör vårt bästa för att  förenkla och underlätta för företagarna i kontakten med kommunen. Det händer mycket positivt i Klippans kommun inom näringslivs-, landsbygds- och destinationsutvecklingen, avslutar Anders Lindberg.