Kräftskivan – en svensk tradition

Kräftpremiären den första helgen augusti har sitt ursprung i ett förbud mot kräftfiske mellan november och den 7 augusti.

En kräftskiva innebär att det äts kräftor och dricks snaps. Kräftskivan är en av de högtider som mest förknippas med svensk identitet och svenskhet.

Traditionellt börjar kräftfisket den 7 augusti kl. 17.00 och därmed den tradition som brukar kallas kräftskiva. 1994 togs förbudet mot kräftfiske helt bort, men de flesta i vårt land väljer ändå att inleda kräftätandet i början av augusti.

Kräftskivan skapades under 1900-talets första decennier. Förmodligen har festen sitt ursprung i borgerliga ”kräftsupar” under 1800-talet. Kräftskivor förekommer även i Norge och bland finlandssvenskar i Finland, men det ses som något av det svenskaste som finns.