VAD GÄLLER PÅ TOMTMARK?

Hörntomt
För god sikt i korsningar använder man sig av den så kallade sikttriangeln. Mät upp ett avstånd på 10 meter åt vartdera hållet. Inom det här området får buskar och andra växter inte vara högre än 80 centimeter.

Utfart mot gata eller gång- och cykelbana
Mät upp ett avstånd på 2,5 meter åt vartdera hållet. Inom det här området får buskar och andra träd inte vara högre än 80 centimeter.

Det här gäller alla
Om du har vegetation som sträcker sig över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd, oavsett årstid.

Följande regler gäller för fri höjd:
Gång- och cykelbanor fri höjd 3,2 m.
Körbana fri höjd 4,6 m.