Scouterna i Klippan firade Sankt Georgsdagen

Den 23 april varje år firar scouter över hela världen S:t Georgsdagen. Utgångspunkten för dagen är berättelsen om riddaren Georg som genom sitt mod räddar en by från en fruktansvärd drake.
Årets S:t Georg-budskap har temat påverkan och att arbeta tillsammans för en bättre värld. Scouterna i Klippan firade dagen på Hofgård tillsammans med Klippans andra scoutkår. Dagen började med att flaggan hissades, vacker skönsång kring lägerelden, Scoutlagen lästes upp och sedan delades olika märken ut.

Cannibal Hippies Skänkte pengar
Soft air gun föreningen, Cannibal Hippies, skänkte insamlade pengar, 10 000 kronor, för föreningens arbete i drog- och alkoholnykterhetens anda. Det var Cannibal Hippies representant Roger Friberg som överräckte den fina gåvan till Jennifer Ahlbeck i utmanarlaget. De är 9 personer, i åldrarna 15-24 år som bildar utmanarlaget och som gemensamt ska bila upp till Trondheim i sommar. Det är ovanligt att en ideell förening hjälper en annan ideell förening på detta viset. Och absolut ovanligt att det är ett utmanarlag som tilldelas gåvan. Stor eloge åt Cannibal Hippies!