SKL presenterar: Öppna jämförelser Företagsklimat 2017

Varje år genomför Sveriges kommuner och landsting en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Klippans kommun fortsätter trenden med fina resultat och ökar ytterligare för 2017.
Den öppna jämförelsen resulterar i ett ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) för varje kommun. De områden som undersöks är; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälso­skydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. NKI tas fram genom att företagare i kommunen får svara på en enkät samt genomföra intervjuer via telefon och e-post.

Resultatet för 2017 är presenterat och Klippans kommun får ett fint resultat inom flera av områdena. Särskilt NKI Bygglov där vi ligger på tredje plats av alla deltagande kommuner med ett index på 86.

Anders Lindberg är kommunens näringslivschef. Han ser att det goda resultatet bland annat grundar sig i att vi möter företagarnas behov av snabb återkoppling och kvalitet i det vi levererar.
– Det är motiverande att vi har ökat med hela åtta enheter, säger Anders.

Under 2017 deltog flera av Klippans med­arbetare i utbildningen Förenkla helt enkelt. Där låg fokus bland annat på att utveckla, effektivisera och förbättra myndighetsut­övning.
– Förhoppningsvis ligger den utbildningen till viss del bakom det goda resultatet i årets Företagsklimat, säger Anders. Men vi har ännu inte sett hela effekten av den satsningen och det ska bli spännande att se var det kommer att leda.
– Vi jobbar för att vår service till företagen hela tiden ska bli bättre. Som en del av detta är vi nu på väg med att få en företagslots helt på plats.

Vill du veta mer? Då rekommenderar vi ett besök på SKL:s hemsida (www.skl.se).