Tips för att få En tät och fin gräsmatta

Alla vill ha en gräsmatta fri från mossa och ogräs och det bästa sättet för att lyckas är genom att gynna gräsets tillväxt.
Mossa i gräsmattan beror till 85 % på att gräsmattan inte har fått tillräckligt med näring. Därför är regelbunden gödsling viktig. Ett gott råd är att aldrig använda mossrivare eftersom du med all säkerhet får mer mossa påföljande år…

Om du har mossa i gräsmattan bör du använda ett bekämpningsmedel till exempel Weibulls Stoppar mossa eller närings­tillskottet Järnsulfat FerroGent (1-2 dl. i 10 liter vatten på 50 kvm). Kombigödsel som Stroller PLUS Mossa är också effektivt och en klar fördel är att du ger näring till gräsmattan samtidigt.

I slutet av maj eller början av juni kan du dressa gräsmattan med gräsmattedress för att bland annat hålla ogräset borta. En gräsmatta ska klippas minst en gång i veckan, helst två. Det bästa med en robotgräsklippare är att allt småklipp ramlar ner i gräset så göds gräset sig själv och blir därmed starkare och mer motståndskraftig mot till exempel mossa och ogräs. Robotklippare frigör även tid för dig samtidigt som du får en tät och välklippt gräsmatta.