Träningsredskap för äldre och hängmatteställning skapar nytt liv på grönyta

Skejtparken i Stadsparken är en lyckad och uppskattad satsning. Som nu får en uppföljare. 

Träna styrka och balans
På grönytan mellan Allégatan och Esabvallen ska bland annat flera redskap placeras där äldre kan träna styrka och balans. Arbetet beräknas vara klart under senare delen av maj och med hjälp av redskapen kan bland annat höft, bål, balans och axlar tränas.

– Redskapen är ämnade för äldres träning. Bland annat är ett redskap utformat som en trapp med handtag där det går att gå upp och ner. Ett annat är höftfjädern där man stärker kontroll och balans i bålen, berättar driftsingenjör Håkan Eriksson.

Hängmatteställning för ungdomarna
På grönytan ska också ett klätterredskap/hängmatte­ställning för ungdomar placeras.

– Tycker det är trevligt att även den delen fylls med liv och rörelse. Vi tänker också se över belysningen på platsen. Till exempel ska flera träd belysas med lampor vars färger kan varieras, säger Håkan Eriksson.