Slut på bilsurfandet

Sedan den 1 februari 2018, blir det förbjudet att köra bil med mobiltelefon i handen.
Nu får du inte prata i telefon, rattsurfa eller skicka sms utan handsfree. Du måste ha händerna på ratten. Tidigare var det förbjudet att hantera mobilen så att det ”menligt inverkar på körningen”. Den nya lagen innebär att det blir betydligt enklare för polisen att se till att förbudet också efterlevs.

Böter eller indraget körkort
Om du bryter mot förbudet kan du få böter och bli av med körkortet. Om du har prövotid på körkortet, kan du behöva göra om uppkörningen. Regeln gäller för dig som till exempel kör: moped, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, bil, taxi, buss eller lastbil.
Källa: transportstyrelsen.se 

Den nya Lagen
”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”
4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284).