Söderåsjournalen

Mina drömmars plats

Under hösten och vintern har ett sällskap träffats på biblioteket i Klippan och läst Per Anders Fogelström och hans verk ”Mina drömmars stad”

Romansviten handlar om de fattigas liv i Stockholm under slutet av 1800-talet. Budskapet i boken är att det är vi själva som gör våra liv till vad de är. Vi kan kanske inte alltid vara med och påverka våra liv, men vi kan påverka vår syn på vår tillvaro. Detsamma kan sägas om oss idag. Vi kan alltid påverka livet genom hur vi tänker och agerar.

Om vi vill kunna äta, handla och leva hemmavid krävs det att vi gör det med.

Maten och upplevelserna som Söderåsens restauranger, gästgiverier och lunchställen erbjuder är unik med sin kvalité. Bra råvaror, närproducerat och många valmöjligheter är vad vårt område ger oss. Precis som i Fogelströms ”Mina drömmars stad” finns här många olika människor med olika livsöden, det finns en dröm om ett drägligt liv med jobb och familj.

Vill vi att vår hembygd ska vara våra drömmars plats oav­sett var vi bor krävs det att vi stöttar varandra och handlar hemmavid. Det är tillsammans vi är starka och kan förverkliga våra drömmar. Vi är beroende av varandra.

 

/Daniel Kristensson, ansvarig utgivare