Välkommen till anhörigstödets samtalsgrupper våren 2018

Grupperna är till:

• För dig som lever tillsammans med någon som är långvarigt eller kroniskt sjuk. Nystarten var den 15 januari. Föranmälan.

• För föräldrar till barn/ungdomar med NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nystart 29 januari klockan 17. Föranmälan.

• För dig som stöttar och hjälper någon som drabbats av psykisk ohälsa. Nystart 5 februari klockan 17. Föranmälan.

Välkommen också att ansluta dig till befintliga grupper med tema demens, äldre och vuxna inskrivna i LSS.

Deltagande i samtalsgrupperna är utan kostnad, fika till självkostnadspris. Grupperna leds av anhörigkonsulenten.

Plats: Träffpunkten, Hantverkaregatan 9A

För mer information och anmälan vänligen kontakta anhörig­konsulenten på telefon 0435-392 39, e-post: anhorigkonsulent@perstorp.se eller SMS: 0734-29 12 10.