30-årsjubileum för Söderåsjournalen

För 30 år sedan bestämde sig Sven Johansson och Bo Håkansson för att de skulle börja ge ut en tidning som skulle delas ut i Klippan, Ljungbyhed, Kvidinge och Röstånga.
Tidningen hette från början Klippan Journalen men har ändrat namn till Söderåsjournalen och Perstorp har tillkommit som utgivningsområde. För drygt två år sedan tog vi över stafettpinnen när vi köpte Adapt Media och Söderåsjournalen av Bengt Wetter­berg.

Under året kommer vi att belysa olika händelser och personer som varit viktiga för Söderåsjournalen genom åren. 30 år av utgivning bär respekt med sig.

Tidningen startades för att främja den lokala handeln, för att det är tillsammans som vi är starka. Ett levande centrum med handel förutsätter en mängd olika butiker och att det finns ett intresse från de som bor i närom­rådet av att handla lokalt. Söderåsjournalen och det lokala näringslivet har varit beroende av varandra genom alla år och är det i lika hög grad idag.

Nu tar vi sikte på ett starkt 2018 där vi fortsätter att lyfta varandra och stärka den lokala handeln. Har vi lyckats under 30 år ska vi lyckas i ytterligare 30 år. Allting går om vi hjälps åt och att kommunen ger rätt förutsättningar. Det gällde för 30 år sedan och samma gäller idag. God fortsättning på det nya året!

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare