Ebbarps backstuga

Ebbarps backstuga är den sista backstugan i Perstorp, uppförd i slutet av 1700-talet och bebodd fram till 1940-talet.
Ebbarps backstuga är en liten stuga vars första kända boende var smeden Nils Widerberg, född 1785. Nils son Bengt, som var murare till yrket, ärvde boendet efter sin fars död. Backstugan låg på ofri grund, det betyder att huset var byggt på mark som tillhörde en markägare, vilket gjorde att det skulle betalas ett arrende på 25 öre om året till markägaren.

Bränneri
Från mitten av 1800-talet lät kommunen inhysa personer som saknade egna medel och levde i stort armod. Förhållandena var svåra och en av de inneboende sägs ha varit en invalid, som kallades ”Träbeningen”. Svårt invalidiserad fick denna man hjälpa till bäst han kunde. Det arbete han fick hjälpa till med var att elda
under pannorna i ett bränneri, som låg på nuvarande Ebbarps­gårdens ägor. Det sägs att han en gång somnat på sin post, varvid träbenet kommit i elden och bränts upp.

”Månsa-Hannas hus”
En annan av de inneboende i Ebbarps backstuga var halvblinda Boel-Anna som enligt sägner kunde bibeln innantill. Läste du upp ett bibelcitat kunde Boel-Anna säga var det stod. Ebbarps backstuga benämns även Månsa Hannas hus efter dottern till åbon Måns Månsson i Ebbarp. ”Månsa-Hanna”, förblev ogift och dog 1922. Nämndeman Sven Johansson köpte huset efter ”Månsa-Hannas” död. Efter att huset stått tomt en tid överläts huset till kommunen, som upplät det till bostad. Bysmeden Erik Ling flyttade senare in och byggde till en smedja på husets västra gavel. Erik Ling och hans fru var de sista som hade fast bostad i huset.

Backstugan idag
Perstorps kommun skänkte 1947 backstugan till hembygdsföreningen som var i behov av en lokal för sina samlingar av gamla allmogesaker. Vid det här laget var backstugan illa medgången och i behov av renovering. Hembygdsföreningen såg till att huset fick nytt halmtak, ny brädfasad som rödfärgades. Erik Lings smedja revs bort. I köket tog man bort trägolvet och fick fram den gamla stensättningen.  Ebbarps byamän skänkte efter byastämma backstugan och ett markområde till hembygdsföreningen. Stugan stod färdig 1948 och invigdes i juli månad. Samtidigt mottogs ett gåvobrev från kommunen på stugan. Backstugan fick nytt vasstak i oktober 2012.

Backstugan är öppen för visning efter överenskommelse och offentlig visning första söndagen i september.