Papperstradition sedan år 1573

Idag tillverkas det servettpapper på bruket i Klippan.

Svensk papperstradition är egentligen dansk och har sina rötter från pappersmöllan vid Herrevadskloster vilken år 1573 var Danmarks första.

Affärsmannen Mattias Smith fick år 1637 privilegier av Kung Christian IV av Danmark att anlägga en papperskvarn vid Stackarpsfallets ”klippan” i Rönne å där bruket ligger idag. Vid freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt och därigenom även Klippans bruk. Kungen förstatligade bruket och tog kontroll över papperstillverkningen samtidigt som efterfrågan på papper ökade.

Papper, böcker och servetter
Söderåsområdet har alltid varit föregångare på många sätt inom pappersutvecklingen. Förutom papperstillverkningen finns det en lång tradition av att använda servett  efter maten, vilket hänger ihop med servetttillverkningen som funnits i anslutning till bruket i Klippan. Den första skrivboken i Sverige kommer från Kvidinge och folkskolläraren Johan Stenqvist som vek papper från Klippans Pappersbruk och sydde ihop dem på mitten så att det blev flera blad. Det blev starten för familjeföretaget J.D. Stenqvists.

Blomgrens bildarkiv
Axel Blomgren (1867–1961), hade foto­ateljé och bokhandel i Klippan i mer än 60 år. Idag är hans namn förknippat med det stora
digitala fotoarkivet ”Blomgrens bilder”. Arkivet är omfattande och innehåller närmare 37 000 fotografier tagna av Axel Blomgren. Än idag finns det en bokhandel kvar i Klippan som säljer både papper och böcker.