Swedbank – mer än en bank

När Swedbank en gång i tiden bildades var den lokala förankringen och att ta emot inlåning och främja sparandet det huvudsakliga syftet. Men även utlåningen till det lokala näringslivet och samhället blev från början viktig. Så är det än idag.

Via en av Swedbanks ägarstiftelser som är verksam i Söderåsbygden; Sparbanksstiftelsen Skåne, går en del av vinsten varje år tillbaka till det lokala samhället där bankens kunder bor och arbetar. Målet är att bidra till att skapa framtidstro och lokal utveckling, vilket är bra för invånarna, samhället och därmed även för banken menar Per Johansson, chef för Swedbanks kontor i Klippan.

– Vi är engagerade i samhällsfrågor som utbildning och nyföretagande. Ung Ekonomi innebär att vi föreläser i privatekonomi till gymnasieelever och åttondeklassare och ger dem kunskaper att fatta kloka beslut kring sin ekonomi och undvika sms-lån och liknande. Vi håller även utbildningar i digitala banktjänster som gör vardagen enklare för våra kunder.

Swedbank vill göra skillnad lokalt i samhället. Alla projekt som Swedbank stödjer handlar i mångt och mycket om att få unga att ta ansvar för sina egna pengar. Genom Ung Företagsamhet (UF) kommer många ungdomar i kontakt med banken när de ska öppna ett bankkonto som UF-företagare.

Hållbarhet och engagemang var viktiga drivkrafter när Swedbank startade för 200 år sedan och det är lika viktigt än idag. Swedbanks arbete med att stötta det lokala samhället och att ge tillbaka är ett bra bevis på detta.