Söderåsjournalen

Redan oktober!

Först och främst, tack till alla som ställde upp under Klipp­lördagen som vi från Adapt Media var med och arrangerade. Mats Pettersson och Svenska Popfabriken som sjöng och spelade på Allétorget t.ex. är värda
extra beröm. Vi har även fått en inbjudan av Företagarna i Perstorp att medverka vid planeringen av deras julskyltning, det är vi glada över.

Adapt Media är mycket mer än bara Söderås­journalen. Vi har eget tryckeri och fixar allt du behöver från pappers­tryck till tryck på kläder eller stor­format. Det finns inget jobb som är för litet eller för stort för oss.

Vi hade problem med distributionen av septembernumret vilket gjorde att många anmälde att de inte fått tidningen. Vi är tacksamma över att ni meddelar detta så vi kan åtgärda det till kommande nummer. Utebliven tidning anmäls via hemsidan Söderåsportalen.se.
Om du saknar tidningen, finns den även att hämta på Oj Kvantum i Åstorp, Klippans bokhandel eller på biblioteket i Perstorp och på flera andra ställen.

Det finns 100 anledningar till att stödja dina lokala butiker, livsmedelsbutiker och restauranger, men det finns inte en enda anledning till att låta bli. Alla gynnas av att vi stöttar varandra. Det är när vi samverkar, hjälper varandra och marknadsför varandra som vi kan åstadkomma bäst resultat både tillsammans och var för sig.

Söderåsjournalen är det bästa forumet att sprida allt positivt som händer i vårt område. Det händer en massa bra saker och det skriver vi om både i tidningen och på vår hemsida samt vår Facebooksida. Tillsammans når vi ut och sätter bilden av ett område med möjligheter och framtidstro.

Daniel Kristensson
Ansvarig utgivare