Klippans kommun vill utveckla centrum

Kerstin Persson (S)

Klippans kommun har bjudit in till dialogmöten kring utvecklingen av centrum. Tre olika möten har arrangerats där politiker, affärsinnehavarna och medborgarna har fått tycka till. Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson (S), menar att de centrala delarna av Klippan behöver utvecklas, bli mer tillgänglig och att tätorten behöver bli mer mysig, så att det är så bra som möjligt för köpmännen. Det handlar om parkeringsmöjligheter, om trivsel och säkerhet, menar Kerstin Persson.