Positivt företagsklimat i Klippan

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svaren från företagarna i Klippan visar på en positiv och uppåtgående trend som gör att Klippans kommun klättrar 54 placeringar till plats 91 i Sverige. Arbetet som näringslivsavdelningen i Klippans kommun gentemot företagarna har gett resultat med positiva siffror och pilar.

Se även: Företagsklimat.se