Med rätt till en avvikande mening

För 111 år sedan föddes Artur Lundkvist  i Hagstad, numera Perstorps kommun. Redan som barn valde Artur att gå sin egen väg och ha en egen åsikt. En självlärd bondpojke som kom att bli en av Sveriges största författare och diktare. Hans enda formella utbildning var 6-årig folkskola i Oderljunga och senare Birkagårdens folkhögskola i Stockholm.

Redan som barn bestämde sig Artur att han ville bli författare och som 16-åring köpte han en egen skrivmaskin. Böcker kom han i kontakt med i hemmet genom en mindre samling böcker som hans far kommit över på bokauktioner, Skolbiblioteket i Oderljunga kom att spela en viktig roll i hans liv då det var där han fick tillgång till ett hundratal böcker och läste författare som Dickens, Twain och Strindberg.

Författare och litteraturkritiker
Som författare prisades Artur Lundkvist och mottog ”Litteraturfrämjandets
stora pris” 1961, ”De Nios pris” 1963 och ”Bellmanspriset” 1964 och 1982. Han debutdiktsamling ”Glöd” 1928 förhärligade stadens bultande rörelse, maskinernas visslande och dunkande ljud. ”Jag är en vulkan och du är den natt i vilken jag ska glöda” blev kända rader från ”Glöd”. Framtidstron och kraften i orden blev  Artur Lundkvists signum. Han blev med åren en uppskattad kännare och introduktör av utländsk samtidslitteratur samt skrev själv flera betydande reseböcker.

Privatlivet
Artur Lundkvist träffade Maria Wine, eller Karla Petersen som hon hette då, på en tågresa i Danmark sommaren 1936. De gifte sig i december samma år. De levde under alla år i ett  fritt äktenskap och bestämde redan från början att det inte skulle resultera i några barn.

Det finns även annan sida av Artur Lundkvist. Som debattör och politiker var han en vilsen roddbåt på öppet hav. Han tilldelades Leninpriset fredspris 1958, ett sovjetiskt pris uppkallat efter en diktator och folkmördare. Oavsett sitt politiska engagemang är Artur Lundkvist en omistlig del av den svenska litteraturhistorien som författare och litteraturkritiker. Medlem av den Svenska Akademien från 1968.

Hemmet i Hagstad
Artur Lundkvists födelsehem i Hagstad inköptes 1991 och övergick 1992 i den nybildade Artur Lundkvists Stiftelses ägo. Förutom boningshuset finns en loglänga och en stallänga innehållande bl.a. en permanent Artur Lundkvist utställning från 1986 och en utställning om Maria Wine från 2003.

Guider visar utställningen om Artur och Maria samt bostaden med dess inredning från författarnas hem i Solna. Gården hålls öppen under juni-juli, onsdag-söndag mellan kl.13.00 och 17.00 för turister/allmänhet. Inträde till gården är fritt.