Vitsippspriset delades ut vid Demokratimässan

Årets pristagare av vitsippspriset,som är ett pris som delas ut av Kristdemokraterna i Klippan, går i år till Abdirizak Yusuf Muhamed (Abdi) med följande motivering:
Abdi har nyligen tagit studenten på Ekonomiprogrammet vid Åbyskolan/Klippans gymnasieskolor. Han har gjort en imponerande personlig resa sedan han kom till Sverige som 5-åring. Sin utbildning har han fått i kommunens skolor.

Abdi har ett stort samhällsengagemang, vilket visat sig på olika sätt. Under högstadietiden på Snyggatorpsskolan var han ordförande i elevrådet. Senare blev han involverad i ett EU-projekt, där han bl.a. Deltog som en av fem svenska representanter vid en internationell konferens om ungas arbetsförhållanden. Konferensen hölls på Las Palmas och arrangerades inom ramen för Erasmus+ programmet. Deltagandet där ledde till att nya kontaktnät uppstod, och han blev senare gruppledare för en svensk delegation vid en konferens i Spanien kring integrationsfrågor.

Abdi har vidare, tillsammans med två klasskamrater drivit ett projekt inom ”Ung Företagsamhet” (UF) där man haft som affärsidé att erbjuda svenskundervisning till nytillkomna flyktingar, innan de kommit ifråga för SFI.

Under våren har Ungdomsinitiativ Klippan bildats, vilket är kommunens nya ungdomsråd. Abdi är också engagerad i denna nya form för ungdomsinflytande.

Genom sitt engagemang i samhällsfrågor, genom sin företagsamhet men också genom sin ödmjukhet och kunskapstörst är han en positiv förebild för många ungdomar i Klippan.