Förslag till ny översiktsplan i Perstorp

Perstorps kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan för kommunen som helhet.
Allmänheten med flera kan tycka till om den under tiden augusti – oktober.

All info och material finns här

Under augusti/september är dessutom offentligta möten inplanerade liksom träffar med bland andra företagare och skolor:
Perstorp: 23 och 24 aug. 18.00 i kommuntältet under Perstorpsdagarna
Oderljunga:
26 sept 18.30, Oderljunga skola
Bälinge:
27 sept 18.30, Bälingebadet

Kontakt Perstorps kommun:
– Kommunstyrelsens ordf.Ronny Nilsson, (s)
Tel: 0435/391 13, ronny.nilsson@perstorp.se
– Stadsarkitekt Mattias Bjellvi (projektledare för ÖP)
Tel: 0435/391 79, mattias.bjellvi@perstorp.se
– Samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström
Tel: 0435/391 74,
kjell.hedenstrom@perstorp.se