Fira Gruvans dag i Nyvång

I Nyvång ligger Sveriges genom tiderna största stenkolsgruva. Från 1911 till 1966 togs 7 miljoner ton kol upp. Gruvan – Schakt Carl Cervin – var 100 meter djup.

Idag finns få byggnader kvar från själva gruvverksamheten gruvgångarna är vattenfyllda och över gruvschaktet har det gjutits en platta i betong. Det finns ett museum i det bevarade pumphuset. Söndag den 27 augusti inbjuder föreningen Nyvångs gruva alla intresserade till Gruvans dag som firas i Nyvångs gruvmuseum, Nyvång. Bobby Lee Band spelar och efteråt bjuds det på förtäring.

Datum: 27 augusti
Tid: kl 14-15
Plats: Nyvångs gruvmuseum, Nyvång
Biljettinformation: Gratis
Arrangeras av: Nyvångs gruvmuseum