Historiens vingslag finns i Ljungbyhed

Ljungbyheds Militärhistoriska Museum invigdes den 5 juni 1998. Då hade huvudbyggnaden, den gamla husarmässen från 1860-talet, genomgått en flerårig restaurering.

Sevärda utställningar
Det finns sevärda utställningar från militären, flygmaterial och hela flygplan att se. Det som sticker ut och gör Ljungbyheds Militärhistoriska Museum extra
besöksvärt, är dess unika samling muckartavlor från tidigt 1970-tal. Sveriges första kvinnliga stridspilot, Anna Maltinger, finns på en av muckartavlorna. Totalt är det över 100 stycken tavlor och alla är olika och en del är riktiga konstverk. De speglar verkligen den ”glada lumpartiden”.
– Besöksfrekvensen har stadigt ökat och allt fler hjälper till i föreningen, en klart positiv utveckling, berättar Bertil Larsson som är ordförande i föreningen.

Bertil visar stolt upp karikatyrerna av Stig Oscar ”Sexton”Karlsson.

Karikatyrer
Nytt och extra spännande är karikatyrer från 1930-talet som är gjorda av Stig Oscar Karlsson, även Sexton kallad efter sitt inryckningsnummer. Varje karikatyr är oerhörd detaljrik och Bertil Larson har berättelser om personerna som gör besöket till något väldigt speciellt. Det rekommenderas varmt att boka ett besök och få ta del av historien och historierna.
– Den nyöppnade avdelningen blev en succé 2016. Vi erbjuder både kultur- och krigshistoria förutom alla prylar och flygmaterial till flygplan, avslutar Claes Isacsson som är en av två museiföreståndare på muséet.