Polemanska huset i Östra Forestad

Namnet Forestad berättar om ortens plats då engelskans ford betyder vadställe. Vadstället över Rönneå utgjorde en betydelsefull del av farleden mellan Landskrona och Hässleholm, ända fram till att bron byggdes.

Det röda huset, senare Polemanska huset, byggdes omkring 1860 som undantag till den intilliggande gården Östra Forestad 2. Huset ligger vid vägen mellan Forestad och Färingtofta, på höger sida omkring 300 meter efter bron över Rönneå.

Nils Poleman bodde i huset under somrarna under sin uppväxt. Nils Poleman var släktforskaren som kartlagde i stort sett alla släkter och gårdar i Forestad, Färingtofta, Riseberga och trakterna däromkring tillbaka till 1600-talet. Det är många i trakten som minns hans besök under somrarna.

År 2006, då över nittio år gammal, donerade släktforskaren sitt omfattande släkt- och hem­bygds­arkiv till Riseberga-Färingtofta Hem­bygds­förening. Året efter hans död 2008 donerade arvingarna Polemans hus till föreningen. Det Polemanska huset hade stått obebott under ett antal år och Nils Pole­man ägnade sig åt bygdeforskning istället för trädgårdsskötsel. Därför hade ogräset tagit överhand i trädgården. Det berättas att trädgården hade växt igen till den milda grad att huset inte kunde urskiljas från vägen.

I samband med mottagandet av donationen beslöt föreningen att i görligaste mån försöka återställa och bevara fastigheten samt återställa trädgården. Trädgården har anlagts utifrån befintliga rester, äldre foton och kunskaper om äldre trädgårdar hos de aktiva i hembygdsföreningen.

Huset liksom trädgården har idag blivit en plats, en samlingspunkt för bygdens folk, där olika generationer möts. Polemanska huset drivs och ägs av den ideella föreningen Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening. Föreningens medlemmar har lagt ner mer än 2 700 ideella timmar för att röja upp och restaurera Polemanska huset och dess trädgård. Det motsvarar 472 500 kronor i socialekonomiska termer. En ansenlig insats av ”Polarna”, som arbetsgruppen vid Polemanska huset kallar sig.

– Vi Polare hälsar alla välkomna att stanna till, ta en fika i trädgården eller bara njuta av stillheten på ängen, säger Ingegerd Hagelin, och tipsar om att anmäla sig till både päre­gillet och väsensvandringen i höst.